Founding Partners

X2 Innovation Center utvikles i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og en serie Founding Partners. Alle deler en ambisjon om raskere omstilling og ny vekst i næringslivet på Sør-Vestlandet.

Fylkeskommunen har en aktiv næringsstrategi for omstilling, verdiskapning og økt sysselsetting. Fylkeskommunen ønsker å se flere bedrifter utvikle nye vekstsatsninger og "New Ventures" - langt raskere enn det som skjer i dag. 

«X2 er et akseleratorprogram for økt entreprenørskap i etablerte bedrifter og mellom bedrifter, og fyller dermed et «hull» i det etablerte virkemiddelapparatet. Det er de etablerte bedriftene som vil være den store vekstmotoren for norsk næringsliv, både på kort og på lang sikt. Derfor støtter Rogaland fylkeskommune X2. Det finnes i dag en rekke virkemidler som er rettet inn mot gründere og bedrifter i etablerings- og vekstfasen, men få tilretteleggende virkemidler for etablerte bedrifter som har behov for å omstille seg i et krevende marked. Rogaland fylkeskommune har som mål å legge til rette for å få flest mulig mennesker i arbeid, og prioriterer å bruke midler på samarbeidsprosjekter som bidrar til omstilling, verdiskaping og økt sysselsetting. Derfor støtter vi X2 Innovation Center».

Norvald Skretting, næringssjef, Rogaland fylkeskommune

Lyse har lang erfaring med innovasjon og ny vekst utenfor klassisk kjernevirksomhet. Selskapet har en høyt anerkjent innovasjonsavdeling og er for mange et forbilde innen sitt strategiske arbeid med ny forretningsutvikling.

Da Lyse ønsket å utvikle morgendagens forretningsområder, tok de kontakt med X2 Innovation Center. Resultatet ble en serie Bootcamp akselerator program for å utvikle nye forretningsområder på bare få dager, fremfor måneder med skriving av forretningsplaner. 

«På 3 1/2 dag gjorde vi det som ellers ville tatt oss 6 måneder», uttalte konserndirektør Eirik Gundegjerde etter endt Bootcamp.

Lyse er i dag Founding Partner til X2 og en betydelig pådriver for raskere forretningsutvikling av nye vekstområder i regionen.

Med 15000 bedriftskunder er SR-Bank regionens største bank og tett på det lokale næringsliv. I takt med fallende oljepris har banken spurt seg "hvordan kan vi hjelpe kundene våre bedre i krevende tider? Hvordan kan vi bidra til raskere omstilling mot nye vekstområder?" 

Resultatet ble samarbeid med X2 Innovation Center i utvikling av skreddersydde akseleratorprogram for å skape nye vekstområder for bankens kunder. Økt entreprenørskap i etablerte bedrifter er nå en voksende satsning i SR-Bank for å bistå deres kunder i deres transformasjonsarbeid. 

«Sparebank 1-SR-Bank er svært opptatt av å bidra til den pågående omstillingen av petroleumsindustrien. Vi tror leverandørindustrien må finne nye vekstnæringer. Hurtig omstilling, økt innovasjon og ny forretningsutvikling vil være viktige områder for bedrifter på Sør-Vestlandet. Som regionens største bank har vi et tett samarbeid med X2 Innovation Center for å bidra til enda raskere omstilling. Vi tror bedrifter vil ha stor nytte og effekt av å gjennomføre X2s akseleratorprogram for å finne nye vekstsatsninger» 

 Erik Sevild, direktør for forretningsutvikling, Sparebank 1 SR-Bank

SR-Bank er Founding Partner til X2 Innovation Center.

Med 134 års erfaring fra industrielt maritimt arbeid, er Aibel en hjørnestensbedrift innen petroleumsbransjen på Sør-Vestlandet. Raskt fallende oljepriser har satt deler av kjernevirksomheten under press og krever omstilling i selskapet.

Tidligere erfaringer med Offshore vind har gitt Aibel en smakebit på nye forretningsområder. Med opprettelsen av Aibel New Ventures har selskapet signalisert en strategisk satsning på nye forretningsområder i tillegg til dagens virksomhet i olje- og gassmarkedet. Når Aibel New Ventures fikk anbefalt X2 Innovation Center, fant de en samarbeidspartner som kunne bidra med kompetanse, nettverk og en arbeidsmetodikk for hurtig forretningsutvikling i et veletablert selskap. Aibel og deres New Ventures er Founding Partner til X2 Innovation Center. Intensjonen er sammen å utvikle prosesser for raskere og mer effektiv forretningsutvikling i Aibel.

«Min forventning er at X2 bringer kunnskap og prosesser med inn i et samarbeid som vil hjelpe Aibel til å etablere nye forretninger samtidig som vi bygger kompetanse for en kontinuerlig forretningsutvikling» Rune H. Nielsen, Business Development Manager, Aibel, New Ventures

Rune H. Nielsen, Business Development Manager, Aibel, New Ventures

Delfi Data har siden 1987 levert IT-tjenester og egenutviklet programvare til bedriftskunder på Sør-Vestlandet. En stor del av kundegrunnlaget har vært olje- og gassbransjen. Siden 2015 har selskapet blitt satt under betydelig press da langsiktige kunder har kostnadskuttet og avviklet langsiktige kontrakter. 

Løsningen har blitt Delfi Next, et betydelig innovasjonsprogram for hurtig utvikling, testing og lansering av nye forretningsområder. Delfi var tidlig pilot-kunde og har gjennomført akseleratorprogram Bootcamp for digital helse og smart city. Begge er nå nye vekstområder for selskapet. 

Delfi er Founding Partner til X2 Innovation Center.

«Akselerert innovasjon i etablerte bedrifter er ikke bare viktig, men helt nødvendig. Derfor blir miljø for å koble næringer på tvers og tørre å tenke stort sammen med andre bransjer en katalysator. Omstillingstakten øker og stiller nye, urimelige krav til aktører som ikke følger med i timen. X2 gir Delfi innsikt og adgang til kunnskap fra andre markeder vi ikke naturlig tok del i for bare 6 måneder siden. Selskapet jobber alt med koblinger hvor vi ser synergieffekt mellom oljerelatert industri omsatt til nye markeder gjennom bruk av teknologi. Bedrifter trenger en tenketank, et miljø for entreprenørskap, strategisk sparring, metode og læring som samlet gir muligheter for ny vekst. Et slikt miljø fant Delfi representert hos X2.»

Leif Thune Rudlang, daglig leder/ CEO, Delfi data AS

Kverneland har siden 1879 utviklet morgendagens landbruksmaskiner. Økende grad av teknologi, smarte løsninger, big data, satellitter, droner og nye systemer åpner for nye vekstområder for landbruksselskapet på Jæren.

Kverneland Group ønsker å styrke sitt samarbeid med nye miljø og nye partnere, utvikle kompetanse rundt ny teknologi og forretningsmodeller og øke tempo i innovasjon og utvikling. 

Kverneland Group er Founding Partner til X2 Innovation Center.