Våre tre grunnpilarer

Nye vekstnæringer, nye nettverk og ny kompetanse. Disse tre områdene utgjør grunnmuren i X2s arbeid. Sammen med deltakerne og våre partnere utforsker vi forretningsmuligheter, jobber aktivt i nye nettverk og bygger hands-on transformasjonskompetanse i etablerte selskap.

Nye vekstnæringer 

Utvikler forretningsområder innen nye vekstnæringer med høy kompetanse og høy grad av verdiskapning. X2 samarbeider tett med forskningsinstitusjoner i Norge og utland for høy grad av forskningsintensitet. X2 har betydelig kompetanse innen smart by, elektriske biler, energiteknologi, romfartsutvikling, autonome systemer (droner), digital helse, velferdsteknologi og digitalisering av forretningsmodeller.

Nye nettverk

X2 utvikler og identifiserer nye kundegrupper, nye teknologipartnere og nye partnere. Vi jakter aktivt på «unlikely partners» som skaper betydelig endringsdynamikk. Vi har allerede hjulpet globalt energiselskap utvikle strategiske partnerskap i California, norsk IT-selskap utvikle et nettverk mot offentlig sektor og global teknologileverandør. X2 har tidligfase samarbeid med en rekke nye aktører i Europa, USA og Asia. Rundt Norge 6.0 må nye nettverk og nye samarbeidspartnere etableres.

Ny kompetanse

Bootcamps, seed learning, accelerator, nye strategiverktøy, nye arbeidsmetoder, nye finansieringskilder, nye strategi- og innovasjonsferdigheter; ny kompetanse må bygges om arbeidsmetoder, fagfelt og vekstnæringer. X2 jobber tett med virkemiddelapparatet for å finansiere opp prosjekter som utvikles i bootcamps og akseleratorprogram. Ekstern finansiering går direkte til bedriftenes «lean startup» prosjekter.