Visionary CEO found 

Drevdal har lang erfaring fra olje-og gassmiljøet og vil hjelpe etablerte bedrifter på jakt etter nye inntektskilder.

Stavanger, 30. November 2016: Kjell Erik Drevdal blir daglig leder i X2 Innovation Center. Drevdal har lang erfaring med teknologiutvikling og forvaltning av teknologiselskaper innen petroleumssektoren, og har tidligere vært med på å starte, drive, børsnotere og selge flere bedrifter. Stavanger-regionen er i transformasjon, og Drevdal blir nå en av lederne i denne omstillingen. Hans interesse for innovasjon og kreativ tenkning vil komme godt med når han skal gjennomføre akseleratorprogram for etablerte bedrifter gjennom X2 Innovation Center.

– Vi er inne i en periode med lave oljepriser, noe som gir muligheter og behov for et krafttak i oljebransjen. Verden er i rask endring og vi må følge med. Med utgangspunkt i erfaringene og teknologiene som er utviklet gjennom nesten 50 år med offshore operasjoner, har vi et glimrende utgangspunkt for å finne nye forretningsområder som er mer bærekraftige for fremtiden. Det må imidlertid gjøres nå, og jeg gleder meg enormt til å ta fatt på denne spennende og nødvendige oppgaven sammen med X2-teamet, sier Drevdal.

Innovative selskaper leter nå etter nye vekstmarkeder hvor de kan bruke sin kompetanse på en ny måte for å øke inntekstrømmen. X2 Innovation Center tilbyr skreddersydde akseleratorprogram som gjør det mulig å legge nye forretningsmodeller til kjernevirksomheten etter kun en intensiv uke.  “Vi er stolt av å få en slik tung olje- og gasskompetanse inn i det viktige omstillingsarbeidet som pågår.” sier Christian Rangen, styrets leder for X2 Innovation Center.

Om X2 Innovation Center

X2 Innovation Center er et ambisiøst Stavanger-basert innovasjonssenter. X2 Innovation Center bistår bedrifter i omstilling til å utvikle ny kompetanse, nye vekstnæringer og nye partnerskap for innovasjon. Kjernen i X2 Innovation Center’s bidrag er et globalt nettverk og en serie akseleratorprogrammer for vekst og entreprenørskap i etablerte bedrifter.

Kontaktinformasjon

Christian Rangen, Styrets leder, christian@x2innovationcenter.com


Kjell Erik Drevdal, Daglig leder, kjell.erik@x2innovationcenter.com