Nytt innovasjonssenter for økt entreprenørskap i etablerte bedrifter

Etter måneder med pilotering og utvikling lanseres nå X2 Innovation Center som nytt innovasjonssenter. X2 utvikler akseleratorprogram for ny vekst og raskere forretningsutvikling i etablerte bedrifter.

Akseleratorprogram for ny vekst i etablerte bedrifter
«Dette kan forandre innovasjonskulturen i Lyse», uttaler Eirik Gundegjerde, Konserndirektør for ny forretningsutvikling i Lyse, etter nylig gjennomføring av to akseleratorprogram. Når Lyse ønsket å utvikle morgendagens forretningsområder, kontaktet de X2 Innovation Center. Resultatet ble en serie Bootcamp akseleratorprogram. På få uker har Lyse utviklet og lansert tjenester innen sol-energi, hvor de mottok over 1800 interessenter og fremtidens el-bil ladeinfrastruktur, hvor selskapet har høstet nasjonal oppmerksomhet.

Stort behov for raskere transformasjon i norsk næringsliv
 «Transformasjonen mot nye vekstområder må gå langt raskere enn vi ser i dag. Målsetningen er å bygge nye forretningsområder i etablerte selskap på dager og uker, fremfor måneder og år. Dette klarer vi innen oppstarts bedrifter, nå skal vi bygge hurtig forretningsutviklingen innen store, etablerte bedrifter.», sier gründer og daglig leder Christian Rangen. Utviklingen og pilotering har skjedd i tett samarbeid med bedrifter, offentlige myndigheter og kompetanseorganisasjoner.

Fylkeskommunen i spissen for et bredt samarbeid på Sør-Vestlandet
Økt entreprenørskap i etablerte bedrifter er en strategisk satsning for Rogaland Fylkeskommune. Fylkeskommunen ønsker å se flere bedrifter utvikle nye vekstsatsninger og "New Ventures" - langt raskere enn det som skjer i dag.

«X2 er et akseleratorprogram for økt entreprenørskap i etablerte bedrifter og mellom bedrifter, og fyller dermed et «hull» i det etablerte virkemiddelapparatet. Det er de etablerte bedriftene som vil være den store vekstmotoren for norsk næringsliv, både på kort og på lang sikt. Derfor støtter Rogaland fylkeskommune X2», sier Næringssjef Norvald Skretting. En rekke bedrifter som Sparebank 1 SR-Bank, Lyse, Aibel og Delfi Data deltar som Founding Partners.

Helt nødvendig
«Akselerert innovasjon i etablerte bedrifter er ikke bare viktig, men helt nødvendig. Derfor blir miljø som X2, for å koble næringer på tvers og tørre å tenke stort sammen med andre bransjer, en katalysator», sier Leif Thune Rudlang, Daglig leder i Delfi data.

Delfi Data lanserte nylig sin «Oil2City» satsning som et bredt samarbeid med IRIS, Petrolink og flere kommuner i regionen. «Oil2city» ble resultatet av et skreddersydd akseleratorprogram på Smart City og har på få uker blitt lansert som et smart responssenter for kommuner, basert på lang erfaring og kompetanse overført fra olje og gassnæringen.

«Norsk Olje og Gass viste vei for nye næringer allerede i 2013, gjennom sin Teknologioverføringsrapport. Norway203040 rapporten viser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet, nå må vi bare radikalt øke tempoet i ny forretningsutvikling. Dette er målsetningen med alle våre akseleratorprogram», sier Rangen.

Tar aggressive posisjoner i nye nettverk og vekstnæringer
«Sol-energi, autonome industrielle systemer, smart city, industrielt havbruk, romfart og digital helse er alle vekstområder, men vi må bygge nye nettverk og ny kompetanse i etablerte bedrifter», sier Rangen.

X2 deltar i arbeidet med etablering av en nasjonal solklynge, utvikling av nye ARENA prosjekt, Norway Open Innovation Lab, FIN – Forening for Innovasjonsselskap og internasjonale møteplasser som Climate-KIC og den årlige NewSpace konferansen. Første delegasjonsreise går til Seattle 19. juni for å se på samarbeid mellom norske leverandørbedrifter og den private romfartsbransjen.

Om X2 Innovation Center
www.x2innovationcenter.com

Delegasjonsreise fra Rogaland til Seattles New Space konferanse
www.x2innovationcenter.com/newspace-2016/

 

Kontaktinformasjon:

Christian Rangen, Daglig leder
Christian@x2innovationcenter.com 92415949

X2 Innovation Center
Siriskjæret 27B
4014 Stavanger