Solbransjen får status som næringsklynge

Får offentlig støtte til å styrke samarbeid og utvikling av norsk solenerginæring.

FORNYBAR ENERGI 20.06.2016 | AV MARTIN LARSEN HIRTH

Tidligere i år skrev vi om hvordan norsk solbransje hadde søkt om å få status som næringsklynge gjennom Arena-programmet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

I dag ble det klart at Arena Solklyngen er en av tre som slapp gjennom nåløyet og dermed får offentlig støtte.

– Det føles veldig bra, og ikke minst veldig velforjent på vegne av bransjen, sier en jublende glad prosjektleder Trine Kopstad Berentsen fra Oslo Renewable Energy Cluster.

Hun forteller at gratulasjonene har strømmet på etter at nyheten kom i formiddag.

Kompetanse og rekruttering
Nå starter arbeidet for å komme opp i fart og rigge prosjektet for en ny fase.

– Vi skal lage en enda bedre handlingsplan og går nok i gang med noen lavthengende frukter først, slik at bedriftene ser nytteverdien av å delta.

Profilering og markedsjobbing er noe av det som står på listen.

– Og vi er allerede i gang med kurs for å bedre bestillerkompetansen. Vi starter ikke arbeidet nå, vi har hatt aktiviteter på høyt nivå lenge.

Da Sysla snakket med Berentsen tidligere i vår fremhevet hun også kompetanse og rekruttering som et viktig satsingsområde.

Men først går turen til München og den store internasjonale solmessen Intersolar, hvor åtti deltakere er med på skandinavisk aften.

Havbasert matproduksjon
De tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water har fått status som nytt ekspertsenter, NCE. Aquatech Cluster holder til i Trøndelag, og har mer enn 100 medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

I tillegg er en ny Arena-klynge etablert i Rogaland, Norwegian Tunnel Safety Cluster. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder.

Tunnelklyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Minister Jan Tore Sanner deler ut bevist til Arena Solklyngen. Prosjektleder Trine Berentsen med diplomet. Foto: Steinar Aasen/Oreec